Kanallista LTC LED-TV

Gör enl beskrivningen nedan för att installera kanallista på din TV.

Ladda ner filer till modell G.9 till G.13
(UPPDATERAD 2019-03-28)

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >> (Högerklicka och välj "hämta fil")
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1712

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >>
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1806
(UPPDATERAD 2019-04-08)

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >> (Högerklicka och välj "hämta fil")
FIL 2 >>

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg båda filerna i en mapp som ska heta CV_512 på ett tomt USB minne.

2. Sätt i USB minnet i apparaten.

3. Starta apparaten.

4. Tryck input (source på G.13/14)

5. Tryck sedan siffrorna 2 5 8 0 på fjärrkontrollen direkt efter varandra

Nu är du inne i fabriksmenyn

6. Gå längst ner och välj import/export data

7. Då kommer en ny meny där du väljer import satellite database

8. Tryck pil höger och vänta tills det står ok