Kanallista LTC LED-TV

Gör enl beskrivningen nedan för att installera kanallista på din TV.

(G.15 hittar du under beskrivningen för G.9 - G.14)

Ladda ner filer till modell G.9 till G.13
(UPPDATERAD 2019-08-15)

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >> (Högerklicka och välj "hämta fil")
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1712

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >>
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1806
(UPPDATERAD 2019-04-08)

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >> (Högerklicka och välj "hämta fil")
FIL 2 >>

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg båda filerna i en mapp som ska heta CV_512 på ett tomt USB minne.

2. Sätt i USB minnet i apparaten.

3. Starta apparaten.

4. Tryck input (source på G.13/14)

5. Tryck sedan siffrorna 2 5 8 0 på fjärrkontrollen direkt efter varandra

Nu är du inne i fabriksmenyn

6. Gå längst ner och välj import/export data

7. Då kommer en ny meny där du väljer import satellite database

8. Tryck pil höger och vänta tills det står okLadda ner fil till modell G.15
(UPPDATERAD 2019-08-21)

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL FÖR G.15>> (Högerklicka och välj "hämta fil")

GÖR SÅ HÄR PÅ G.15

1. Lägg filen DB_CV3663_Sat.bin på ett tomt USB-minne (inte i någon mapp)

2. Sätt minnet i din TV.

3. Starta TV

4. Tryck på INPUT

5. Tryck siffrorna 2580 i direkt följd

6. Stega ner till import/export date

7. Tryck OK

8. Stega ner till import Sat CHDB

9. Tryck pil höger, vänta till din TV startar om. 10. Du är nu färdig.