Kanallista LTC LED-TV

Gör enl beskrivningen nedan för att installera kanallista på din TV.

Ladda ner filer till modell G.9 till G.13

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >>
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1712

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >>
FIL 2 >>

Ladda ner filer till modell G.14 med serienummer som börjar med 1806

(Du ser på baksidan av din tv vilken modell du har)

FIL 1 >>
FIL 2 >>

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg båda filerna i en mapp som ska heta CV_512 på ett tomt USB minne.

2. Sätt i USB minnet i apparaten.

3. Starta apparaten.

4. Tryck input (source på G.13/14)

5. Tryck sedan siffrorna 2 5 8 0 på fjärrkontrollen direkt efter varandra

Nu är du inne i fabriksmenyn

6. Gå längst ner och välj import/export data

7. Då kommer en ny meny där du väljer import satellite database

8. Tryck pil höger och vänta tills det står ok